Expert in data gedreven proces optimalisatie

Expert in data gedreven proces optimalisatie

“Door zorgprocessen te kwantificeren,
kunnen we uitdagingen omzetten naar kansen.”

WERKERVARING

PUBLICATIES

REFERENTIES

Wat ik doe

Ik ben expert in het optimaliseren van zorgprocessen met behulp van kwantitatieve modellering en data science-technieken. Door data te analyseren, met betrokkenen te praten en het proces te observeren zie ik kansen om de resultaten in zorgorganisaties te verbeteren. Volg mij op LinkedIn of lees verder over wat ik doe als consultant of data-analist.

Mijn persoonlijke doel is om het leven van patiënten te beïnvloeden, door zorgverleners in staat te stellen zich maximaal op patiëntenzorg te focussen.

Cases

Met 15 jaar werkervaring in 75+ zorgorganisaties over de hele wereld, heb ik de kennis in huis om snel verbeterpunten in kaart te brengen én samen met het team toe te passen. Zodoende heb ik de rol gehad van consultant, data scientist, coach en project manager.

De cases geven een voorbeeld van projecten waar ik aan gewerkt heb. 

Quickscan Zgt

 Doorstroomproblematiek
ouderen regio Almelo analyseren.
Lees deze case

Revalidatie NL

Verwerven van inzichten
uit grote hoeveelheden data.
Lees deze case

Wat anderen van Maartje Zonderland vonden

“Maartje heeft ruim 9 maanden in OLVG Amsterdam gewerkt en ons geholpen met het verder vorm geven van integraal capaciteit management op instellingsniveau. Zij heeft dat om meerdere redenen in ons team m.i. voortreffelijk gedaan: 1) zij is inhoudelijk zeer deskundig en ervaren: zij heeft veel complexe (ziekenhuis)organisaties in Nederland en in het buitenland ondersteund met haar expertise. En daarnaast 2) omdat organisaties nu eenmaal niet uit modellen bestaan maar gevormd worden door mensen: zij kan heel goed verbinden met personen in de organisatie en daarmee heeft zij een heel goed idee wat een organisatie werkelijk nodig heeft en hoe dat te bereiken. Kortom, als ze tijd heeft, gun ik u van harte dat zij uw organisatie komt versterken met haar kennis en kunde!”

dr. Lucienne Lemaire, Unitleider Anesthesiologie/OK en Anesthesioloog, OLVG

Odion zet professionele zorg in voor mensen met een beperking. De afgelopen jaren is Odion, onder meer door overname van woon- en dagbestedingslocaties van Heliomare en de Stichting Wonen Lichamelijk Gehandicapten (SWLG), flink gegroeid. De wens van Odion was om de mogelijkheden voor een Poliklinisch Behandelcentrum (PBC) te onderzoeken, waarin de behandeling van cliënten administratief, procesmatig en financieel wordt georganiseerd. Om de mogelijkheden voor het PBC verder te verkennen heeft Maartje een business case opgesteld. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren dat het PBC waarde moet toevoegen voor de cliënten van Odion, dat de levering van zorg op efficiënte en kwalitatieve hoogstaande manier gefaciliteerd wordt, en dat de activiteiten een financieel positief resultaat opleveren. Het bleek dat door te voldoen aan een aantal randvoorwaarden, dit zeker mogelijk was. Odion gebruikt de business case nu om het PBC verder vorm te geven.

Ageeth Erkamp: “De samenwerking met Maartje was plezierig. Door de coronasituatie was er geen mogelijkheid tot aanwezigheid op locatie. Toch wist Maartje binnen Odion snel haar weg te vinden en met de juiste personen in contact te komen om de benodigde informatie op tafel te krijgen. Maartje is gedegen, professioneel en punctueel. Zij heeft veel kennis en kan dit op een goede manier verbinden met de, soms weerbarstige, dagelijkse praktijk. Het resultaat is een helder onderbouwd rapport in voor iedereen begrijpelijke taal.”

Ageeth Erkamp, manager zorg Odion

“Maartje heeft een aantal opdrachten gedaan voor ZGT en ons ook geholpen bij de quick scan analyse gericht op knelpunten in de doorstroming naar vervolgzorg. In een hele korte periode is Maartje in staat geweest om een scherpe diagnose te maken en een terugkoppeling te doen aan bestuurders waarin de kern van het probleem duidelijk naar voren kwam. Maartje heeft zowel interesse in de details als een sterk conceptueel vermogen. Dit maakt haar voor mij een waardevolle partner.”

Wolter Odding, Raad van Bestuur ZGT

“Maartje kent de zorg: ze heeft ervaring met de financiering van zorg en weet hoe de zorg geregistreerd wordt. Ze is goed in het analyseren van data en weet hoe je hier informatie van maakt. Ze kent verschillende visualisatie-methodieken en weet de informatie in hapklare brokken te serveren. Daardoor kan ze ook mensen meenemen met minder ervaring in deze complexe vraagstukken. Maar het is boven alles fijn om met Maartje samen te werken. Ze is betrouwbaar, straalt rust uit en kan haar standpunten goed naar voren brengen.”

Anne-Christien de Zwart, Beleidsadviseur Revalidatie Nederland

“Als onderdeel van een introductie training capaciteitsmanagement binnen ons ziekenhuis, hebben wij met een mix van zorgmanagers, hoofden, teamleiders en analisten de management game gespeeld. In de voorbereiding hebben we samen met Maartje deze game aangepast met data uit ons ziekenhuis en de inrichting van onze gebouwen. Hierdoor werd het erg tastbaar en was het ook goed te koppelen aan actuele inrichtingsvraagstukken uit ons ziekenhuis.

De game biedt een erg leuke manier om kennis te maken met de concepten van capaciteitsmanagement zoals vraag en aanbod, weigeringskansen en buffers. Het laat je op een creatieve manier anders nadenken over een slimme indeling van het ziekenhuis en hoe de balans te vinden tussen wensen van allerlei afdelingen en een (rekenkundig) optimale indeling. Daarnaast leer je in de samenwerking je collega’s van verschillende disciplines op een informele manier beter kennen.

Wij gaan de game zeker vaker inzetten als middel bij inrichtingsvraagstukken om mensen actief aan de slag te laten gaan en inzicht te geven in de uitdagingen en mogelijkheden rondom capaciteitsmanagement.”

Lucie Hemminga, Senior BI Analist, ETZ Business Intelligence Center, afdeling Integraal Capaciteit Management

“UMC Expert is in 2014 opgericht met als doel kennisexport vanuit Nederland te faciliteren en te stimuleren. In dat kader heeft UMC Expert in juni 2019 een studiereis georganiseerd voor FNKC Moskou, een groot Russisch, tertiair ziekenhuis. Het bestuur en het topmanagement van het ziekenhuis heeft in een programma van vijf dagen best practices in Nederland bezocht, waaronder gepresenteerd door universiteiten en ziekenhuizen. Een van de bezoeken was aan de Universiteit Twente en de St. Maartenskliniek, met als thema procesoptimalisatie middels integrale capaciteitsplanning. Naast een theoretische grondslag vanuit de universiteit en een praktische invulling hiervan in de St. Maartenskliniek hebben we ook de simulatiegame van Maartje gespeeld met tien deelnemers, wat op een iteratieve wijze heel inzichtelijk maakte wat de waarde is van samenwerken tussen verpleegafdelingen. Deze game is door Maartje ontwikkeld vanuit het LUMC, en blijkt onafhankelijk van taal- en cultuurverschillen zowel voor topbestuurders als voor artsen en verpleegkundigen tot inzichten het inzicht te leiden dat samenwerking tot veel betere bezettingsresultaten op de verpleegafdelingen leidt.”

Harm-Jan Driessen, CEO UMC Expert

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid is haalbaar

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Lees verder

Optimaal gebruik van Hartcatheterisatie kamers

Zeven zonden vanuit zorglogistiek oogpunt

Van oudsher zijn de Hartcatheterisatiekamers (HCK) het domein van de Cardioloog. Tot zeer recent was er beperkt belangstelling voor het verhogen van de productiviteit op de HCK. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen en ziekenhuismanagement, maar ook zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van deze belangrijke resource (artikel is in het Engels).

Lees verder

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game