Data analytics

In zorgorganisaties wordt continu data verzameld. Van patiëntgegevens tot wacht- en doorlooptijden. Veel van die data is bruikbaar bij het optimaliseren van zorgprocessen, mits het op de juiste manier inzichtelijk wordt gemaakt en geanalyseerd. Als expert in operations research en data analytics kan ik wiskundige modellen toepassen om patronen te herkennen, zorgprocessen te analyseren en te optimaliseren. Ik heb veel ervaring en kennis op het gebied van statistiek, algoritmes en wiskundige modellen. Ik ontwikkel en programmeer deze algoritmes en modellen bijna altijd zelf.

Data verzamelen en analyseren

Met het ontsluiten van grote hoeveelheden (proces)data zie ik grote kansen voor het semi-geautomatiseerd optimaliseren van zorgprocessen. Ik richt mij daarom ook steeds meer op data analytics en de link met procesoptimalisatie. Mijn wiskundige achtergrond zorgt dat ik nieuwe technieken snel onder de knie heb (zie ook mijn proefschrift).

De case study van Revalidatie Nederland is een voorbeeld van een project waarbij ik grote hoeveelheden data heb geanalyseerd. Deze organisatie had in de loop der jaren een heleboel data verzameld, maar het bleek een uitdaging om deze data vervolgens te analyseren. Ik heb hen geholpen met het verwerven van inzichten uit deze data en geadviseerd over het in de toekomst effectief verzamelen en verwerken van nieuwe data.

Heeft u binnen uw organisatie een uitdaging op het gebied van data? Neem dan gerust contact op.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat ik voor uw organisatie kan betekenen als data analyst? Neem contact op met mij.
+31 (0) 653 313 247
mz@maartjezonderland.nl

Quickscan ZGT

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg.

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Revalidatie NL

Revalidatie NL is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data verzameld over het behandeltraject van patiënten.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game