over maartje zonderland

Ik ben Maartje Zonderland, expert in data gedreven procesoptimalisatie. Door data te analyseren en inzichtelijk te maken help ik zorgorganisaties met het verbeteren van zorglogistieke processen. Bijvoorbeeld het verlagen van wacht- en toegangstijden en, zeker nu, het doen van hetzelfde werk met minder mensen of het doen van meer werk met dezelfde mensen. Ik ben er van overtuigd dat we snel en efficiënt de processen in zorgorganisaties kunnen optimaliseren met behulp van data en door kennis te delen.

Expert in statistiek en data analytics

Na een afgeronde universitaire opleiding in Technische Wiskunde en Technische Bedrijfskunde ben ik gepromoveerd in Operations Research en Statistiek. Bij de Universiteit Twente in Enschede en het Leids Universitair Medisch Centrum heb ik een gecombineerd promotietraject bij prof. Richard Boucherie en dr. Fred Boer afgerond. Een uitdagend traject waar ik vooral veel kennis heb ontwikkeld rondom het toepassen van wiskundige modellen om zorgprocessen te analyseren en te optimaliseren. In mijn promotieonderzoek staat de vraag: “Hoe kunnen zorgverleners en zorgmanagers met behulp van wiskundige modellering ondersteund worden bij het optimaliseren van zorgprocessen?” centraal. Lees hier mijn proefschrift.

Daarnaast ben ik één van de eerste promovendi van CHOIR, het kennisinstituut zorglogistiek van de Universiteit Twente. Tijdens en na mijn promotieonderzoek heb ik meerdere wetenschappelijke publicaties geschreven.

Door het ontsluiten van grote hoeveelheden (proces)data zie ik grote kansen voor het semi-geautomatiseerd optimaliseren van zorgprocessen. Ik richt mij daarom ook steeds meer op data analytics en de link hiervan met procesoptimalisatie. Mijn wiskundige achtergrond zorgt ervoor dat ik me deze nieuwe technieken ook snel eigen kan maken.

 

Quickscan ZGT

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg.

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Revalidatie NL

Revalidatie NL is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data verzameld over het behandeltraject van patiënten.

“Door zorgprocessen te kwantificeren,
kunnen we uitdagingen omzetten naar kansen.”

Denken in oplossingen

Voor alles is een oplossing. Mede door mijn kennis en ervaring ken ik veel creatieve oplossingen en weet ik altijd weer een nieuwe invalshoek te vinden die voor iedereen werkt in de desbetreffende organisatie. Of er nu een vraag komt over OK planning of hoe de wachttijden op de polikliniek verlaagd kunnen worden. Ik duik er graag helemaal in en heb geen lange vergaderingen nodig om tot de kern te komen. Als het nodig is, ga ik zelf in de wachtkamer zitten en door te ervaren, te observeren en vervolgens te analyseren kan ik een passend advies geven. Ik draai er niet om heen en ben to the point. Door te werken bij verschillende partijen in de zorg kan ik processen vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Zo heb ik gewerkt bij een academisch ziekenhuis (LUMC), een fabrikant van medische technologie (Medtronic) en een zorgverzekeraar (Menzis). Bij deze organisaties heb ik verschillende rollen, zoals beleidsadviseur, projectleider, managing consultant en manager vervuld. In alle rollen stond het optimaliseren van zorgprocessen centraal. De afgelopen jaren heb ik in meer dan 75 zorgorganisaties in binnen- en buitenland projecten uitgevoerd. Dit gecombineerd met mijn kennis van zowel de werkvloer, het ziekenhuis, de industrie en het zorgsysteem maakt het voor mij mogelijk om snel verbeterpunten in kaart te brengen én samen met de organisatie te implementeren.

Hoe ik kan helpen

Naast consultancy en data analytics kan ik uw organisatie ook ondersteunen door middel van trainingen, coaching en opleiding. Ook bied ik een management game aan waarbij u en uw medewerkers op speelse wijze kennis kunnen maken met de principes van zorglogistiek en capaciteitsmanagement.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game