Quickscan doorstroomproblematiek ouderen regio Almelo

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg. Dit kan gaan om thuiszorg, maar ook om een (al dan niet tijdelijke) opname in een VVT instelling. In het najaar van 2019 ben ik door ZGT, Menzis en de drie grote VVT instellingen in de regio Almelo (CarintReggeland, ZorgAccent en TriviumMeulenbeltZorg) gevraagd om een quick scan te doen van deze doorstroomproblematiek.

In een periode van vier weken heb ik meer dan 20 betrokkenen geïnterviewd, relevante documentatie en data geanalyseerd en knelpunten in het doorstroomproces opgespoord. Mijn bevindingen en een aanzet voor de oplossingsrichtingen op korte en langere termijn heb ik aan het einde van deze periode gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken organisaties. Met behulp van mijn resultaten worden op dit moment concrete acties ingezet om de huidige situatie te verbeteren.

 

Wolter Odding, Raad van Bestuur ZGT

 

“Maartje heeft een aantal opdrachten gedaan voor ZGT en ons ook geholpen bij de quick scan analyse gericht op knelpunten in de doorstroming naar vervolgzorg.

In een hele korte periode is Maartje in staat geweest om een scherpe diagnose te maken en een terugkoppeling te doen aan bestuurders waarin de kern van het probleem duidelijk naar voren kwam. Maartje heeft zowel interesse in de details als een sterk conceptueel vermogen. Dit maakt haar voor mij een waardevolle partner.”

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Revalidatie NL

Revalidatie NL is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data verzameld over het behandeltraject van patiënten.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game