Revalidatie NL

Revalidatie Nederland is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data (meer dan 30 miljoen records) verzameld over het behandeltraject van patiënten. Ik heb voor Revalidatie Nederland een gedeelte van deze data geanalyseerd. Hierbij hebben we met name gekeken of het mogelijk was om binnen bepaalde diagnoses specifieke patiëntgroepen te onderscheiden, en daaruit kenmerken voor behandeltrajecten te identificeren. Bijvoorbeeld: is er een behandeltraject te onderscheiden voor patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel en een cognitieve stoornis? De resultaten van de analyse zijn besproken op de ledenvergaderingen van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen, waar is besloten om de inzichten van de analyse te gebruiken voor verdere ontwikkeling van data verzameling en analyse door revalidatie-instellingen.

 

Anne-Christien de Zwart, Beleidsadviseur Revalidatie Nederland

 

“Maartje kent de zorg: ze heeft ervaring met de financiering van zorg en weet hoe de zorg geregistreerd wordt. Ze is goed in het analyseren van data en weet hoe je hier informatie van maakt. Ze kent verschillende visualisatie-methodieken en weet de informatie in hapklare brokken te serveren. Daardoor kan ze ook mensen meenemen met minder ervaring in deze complexe vraagstukken. Maar het is boven alles fijn om met Maartje samen te werken. Ze is betrouwbaar, straalt rust uit en kan haar standpunten goed naar voren brengen.”

Quickscan ZGT

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg.

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game