Training, coaching & opleiding

Operationele processen in zorgorganisaties verbeter je door inefficiency, hoge kosten, tijdsdruk en personeelsverloop te voorkomen of bestrijden. Na de analysefase is duidelijk waar de knelpunten zitten en welke processen er verbeterd kunnen worden. Bij het implementeren van de benodigde veranderingen in het proces kan ik u ondersteunen door middel van trainingen, coaching en opleidingen. Ik bied één- of meerdaagse trainingen aan over specifieke onderwerpen, zowel voor medewerkers als management en consultancy teams. Met coaching ondersteun ik teams bij bijvoorbeeld planningsprojecten en capaciteitsmanagement.

Opleiding Capaciteitsmanagement in de zorg in samenwerking met CHOIR (Universiteit Twente) en Rhythm

In samenwerking met CHOIR, het kennisinstituut zorglogistiek van de Universiteit Twente, en UT spin-off Rhythm organiseer ik de 7-daagse opleiding Capaciteitsmanagement in de Zorg. Deze opleiding focust zich op hoe u in uw organisatie vraagstukken op het gebied van zorglogistiek en integraal capaciteitsmanagement kunt aanpakken. De volgende editie start najaar 2021. Kijk voor meer informatie over deze opleiding op de website van Rhythm of neem contact  met mij op.

Workshops

Ik bied ook korte workshops aan van een dagdeel of avond, bijvoorbeeld over knelpuntanalyse van de patiëntenstromen op de polikliniek of het krijgen van meer inzicht in capaciteitsvraagstukken met behulp van de management game klinische capaciteit. Deze game geeft deelnemers op speelse wijze feedback op gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor andere afdelingen in het ziekenhuis. Voor consultancy teams is er een speciale workshop over het doen van quick scans in zorginstellingen. Ook is het mogelijk om een workshop op maat samen te stellen. Meer weten over de workshop mogelijkheden? Neem dan contact met mij op.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over training, coaching en opleiding? Neem dan contact op met mij.
+31 (0) 653 313 247
mz@maartjezonderland.nl

Quickscan ZGT

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg.

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Revalidatie NL

Revalidatie NL is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data verzameld over het behandeltraject van patiënten.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game