Consultancy

Operationele processen in zorgorganisaties verbeter je door inefficiency, hoge kosten, tijdsdruk en personeelsverloop te voorkomen of te bestrijden. Hierdoor wordt de zorg en het werken in de zorg in zijn algemeenheid beter. Als consultant bekijk ik verschillende processen die verbeterd kunnen worden. Ik bepaal in korte tijd aan de hand van data analyses, interviews met medewerkers en observaties waar de knelpunten zitten. Door mijn ervaring bij verschillende partijen in de zorg bekijk ik alle processen vanuit meerdere invalshoeken. Hierdoor is het voor mij mogelijk om snel de verbeterpunten in kaart te brengen én een helder advies inclusief implementatieplan te presenteren.

Concreet en helder advies

Met de resultaten van mijn analyses en het implementatieplan kunt u vervolgens zelf aan de slag. De case study van de doorstroomproblematiek van ouderen is hier een voorbeeld van. Hier heb ik een quick scan uitgevoerd en vervolgens een uitgebreid, maar concreet advies uitgebracht. De betrokken organisaties zijn zelf verder gegaan met het verder uitwerken van de oplossingsrichtingen. Wilt u graag dat ik ondersteun met de implementatie? Dat kan. Ik begeleid teams en medewerkers door middel van trainingen, coaching en opleiding bij het aanpakken van de knelpunten. Zoals bijvoorbeeld bij dit hartcentrum in de Randstad. Hier heb ik een uitgebreide probleemanalyse gedaan en samen met de organisatie de oplossing geïmplementeerd. Kiest u voor een externe implementatiepartner dan kan ik altijd op de achtergrond blijven coachen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat ik voor uw organisatie kan betekenen als consultant? Neem contact op met mij.
+31 (0) 653 313 247
mz@maartjezonderland.nl

Quickscan ZGT

ZGT, een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo, heeft steeds meer te maken met ouderen die langer in het ziekenhuis liggen omdat er geen plaats beschikbaar is in de vervolgzorg.

Grip op de polikliniek

Ik kom het vaak tegen: chaos en lange wacht- en toegangstijden op de polikliniek. Hoewel deze chaos een zeer voorspelbaar karakter heeft (bijvoorbeeld altijd op donderdagochtend maar bijna nooit op vrijdag) blijkt het in de praktijk moeilijk om hier iets aan te veranderen. Er zijn vijf simpele planningsregels die op korte termijn voor verlichting kunnen zorgen.

Hartcentrum in de Randstad

Dit hartcentrum in de Randstad heeft in de omgeving te maken met veel concurrentie. In een straal van 80 km zijn er zeven andere hartcentra. Daarnaast heeft het hoge interne prestatiedruk.

Een optimale Cathlab benutting realiseren

De Hartcatheterisatiekamers (HCK) zijn het domein van de Cardioloog. Nu zorgbudgetten steeds meer onder druk komen te staan is er vanuit Cardiologen, ziekenhuismanagement en zorgverzekeraars steeds meer aandacht voor het efficiënt gebruiken van de capaciteit. (artikel is in het Engels)

De drukte de baas

Een goede telefonische bereikbaarheid kan een uitdaging zijn, zowel voor huisartspraktijken als ziekenhuizen. Inzet van extra personeel is niet altijd haalbaar en meestal ook niet nodig. In dit artikel laten we zien hoe een aantal eenvoudige aanpassingen de telefonische bereikbaarheid verbeteren en de werkdruk drastisch verminderen.

Revalidatie NL

Revalidatie NL is de branchevereniging van revalidatie-instellingen. De aangesloten instellingen hebben de afgelopen jaren in een tijdregistratieproject veel data verzameld over het behandeltraject van patiënten.

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game