wetenschappelijke Publicaties (selectie)

Op deze pagina staat een selectie van mijn wetenschappelijke publicaties. De volledige lijst met alle publicaties is te vinden op mijn homepage bij de Universiteit Twente.

Tijdsbesteding door SEH artsen en de relatie met de doorlooptijd van de patiënt

Met behulp van een meetinstrument heb ik voor SEH artsen in het Leids Universitair Medisch Centrum in kaart gebracht waar zij hun tijd aan besteden. Maar een klein gedeelte van de verblijfstijd van de patiënt bleek uit direct patiënt-artscontact te bestaan. Daarnaast bleek de aard van de klacht (chirurgie- of interne gerelateerd) sterk bepalend voor de verblijfstijd.

Bron: International Journal of Emergency Medicine (2013)

Naar het artikel

Combineren van inloop- en afspraakpatiënten

In een groot aantal ziekenhuizen worden patiënten consulten, bloedonderzoeken e.d. op inloopbasis (d.w.z. zonder het vooraf maken van een afspraak) aangeboden. In de praktijk blijken dit soort processen gevoelig voor lange wachttijden. In dit artikel beschrijven we een manier om de wachttijd voor inlooppatiënten te minimaliseren, terwijl de toegangstijd (de wachtlijst) voor de reguliere patiënten beperkt blijft.

Bron: Performance Evaluation (2014)

Naar het artikel

Het effect van het reserveren van plekken voor zorgpaden

Om het proces voor patiënten die in een zorgpad zitten zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen worden in veel ziekenhuizen plekken gereserveerd, bijvoorbeeld op Radiologische modaliteiten of op de OK. In dit artikel bepalen we met behulp van een wiskundig model wat het effect hiervan is op reguliere patiëntengroepen.

Bron: Queueing Systems (2014)

Naar het artikel

Reorganisatie van de preoperatieve screeningspoli in het LUMC

In dit artikel beschrijf ik een complex verandertraject dat ik heb begeleid in het LUMC. Met behulp van een wiskundig model heb ik verschillende scenario’s doorgerekend voor het organisatiemodel van de polikliniek. In samenspraak met het team is vervolgens één van de geanalyseerde scenario’s geïmplementeerd.

Bron: Anesthesia & Analgesia (2009)

Naar het artikel

Plannen van semi-spoed patiënten bij Neurochirurgie

Bij specialismes als Neurochirurgie en Thoraxchirurgie is een groot gedeelte van de patiënten (tot wel 50%) te classificeren als semi-spoed. Dit betekent dat op het moment dat het OK programma wordt vastgesteld, deze patiënten nog niet bekend zijn. Het is een uitdaging om dan te bepalen hoeveel OK capaciteit er voor deze patiëntengroep nodig is, en tegelijkertijd geen leegstand of afzeggingen te veroorzaken. In dit artikel beschrijf ik een wiskundig model waarmee deze afweging gemaakt kan worden.

Bron: Health Care Management Science (2012)

Naar het artikel

Optimale toewijzing van de MRI scan capaciteit tussen concurrerende ziekehuisafdelingen

De capaciteit op de MRI is vaak schaars, met als gevolg lange wachtlijsten. In dit artikel evalueren we het toewijzingsproces van MRI capaciteit over verschillende specialismes in een ziekenhuis en proberen zo tot een optimale verdeling te komen.

Bron: European Journal of Operational Research (2012)

Naar het artikel

Boeken

Curing the Queue

Dit is het proefschrift dat de afronding vormt van mijn promotieonderzoek in Operations Research & Statistiek bij de Universiteit Twente. In het proefschrift beschrijf ik een aantal stochastische modellen die ik heb ontwikkeld om complexe optimalisatieproblemen in het ziekenhuis op te lossen.

Lees het proefschrift hier

Appointment planning in outpatient clinics and diagnostic facilities

In dit boek geef ik een overzicht van de medische en wiskundige aspecten van afspraakplanning in de zorg. Het boek is te bestellen via de website van Springer.

 

Bestel het boek hier

Handbook of Healthcare logistics

Dit boek geeft een overzicht van succesvol geïmplementeerde oplossingen op het gebied van zorglogistiek. Samen met prof. Richard Boucherie, prof. Erwin Hans en Nikky Kortbeek heb ik dit boek samengesteld, waarbij recent onderzoek van ‘ons’ onderzoeksinstituut CHOIR een prominente plaats heeft gekregen. Het boek is te bestellen via de website van Springer.

Bestel het boek hier

 

Meer inzicht in capaciteitsmanagement? Boek nu de management game